poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Czasopismo trafiło na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 40).

Redaktorem Naczelnym periodyku jest przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych PAN Oddział we Wrocławiu, Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, a redaktorem honorowym jest prof. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN.

Kolejne numery periodyku ukazują się każdego roku w październiku.

 
Volume 7 (2018)
  RECENZJE • ESEJE • POLEMIKI
Volume 6 (2017)
  Essays, Reviews and Polemics Volume 5 (2016)
  Essays, Reviews and Polemics Volume 4 (2015)
  Reviews and Polemics Volume 3 (2014)
  Reviews and Polemics Volume 2 (2013)
  Reviews and polemics  Volume 1 (2012)