poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Contact Academic Journal of Modern Philology

Addresses of the editors:

Committee for Philology
Polish Academy of Sciences
Podwale 75
50-449 Wrocław, Poland
www.wroclaw.pan.pl

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
ul. Św. Jadwigi 3/4
50-266 Wrocław
www.kmsi.uni.wroc.pl
 

For submission-related information: kmsi@uwr.edu.pl

Individual editors:

  • Piotr P. Chruszczewski
  • Franciszek Grucza
  • Katarzyna Buczek: buczekatarzyna [at] gmail.com
  • Aleksandra R. Knapik: aleksandraknapik [at] yahoo.co.uk